Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe.
De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, ook al is in 2021 nog steeds alles anders door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u gedurende deze periode bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan thuis mee, via de livestream van uw parochie, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2.
U vindt op deze website handige links en downloads die u helpen om de Veertigdagentijd te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pasen!

De bisschoppen geven persoonlijk uitleg over Pasen. Zeven dagen, acht filmpjes:

28 maart

Palmpasen

31 maart

Chrismamis

1 april

Witte Donderdag

2 april

Goede Vrijdag

3 april

Stille Zaterdag

3 april

Paaswake

4 april

Eerste Paasdag

5 april

Tweede Paasdag

We tellen af tot Pasen

00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden